Şehirler Arası Kurye |7/24 | 2023 - Şehir Dışı Kurye | Acil Kargo
Bizi Arayın

0544 588 86 04

Çalışma Saatleri

7 Gün 24 Saat

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ - ÖN BİLGİLENDİRME

1.Taraflar...

Bir tarafta  : (Şehirler Arası Kurye Merkezi Sitesi ) Arat Express Kurye Lojistik Nakliye Sanayi Ticaret. İthalat ve İhracat LDT. ŞTİ ( bu sözleşmede kısaca Şehirler Arası Kurye Merkezi olarak anılacaktır) Arat Express'e ait olan web sitesi sehirlerarasıkuryemerkezi.com ( bu site ) üzerinde şehir içi veya şehirler arası karayolu veya hava yolu ile gönderilerini araçlı yada motorlu kurye hizmeti alarak gerçekleştirebilmek için hizmet satın almak süreti ile bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi ( işbu sözleşmede kısaca Müşteri ve / veya Siz olarak anılacaktır ) arasında aşağıda yer alan şekil veya şart dahilinde iş bu ön bilgilendieme formu ve hizmet sözleşmesi ( kısaca sözleşme ) kabul edilmiştir.


Bundan sonra sözleşmede : Müşteri / Siz veya Arat Express Kurye Lojistik Nakliye Sanayi Ticaret. İthalat ve İhracat LDT. ŞTİ ayrı ayrı taraf ve birlikte taraflar olarak anılabilecektir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; Şehirler Arası Kurye Merkezi sehirlerarasikuryemerkezi.com web sitesi ya da Arat Express Kurye Lojistik Nakliye Sanayi Ticaret. İthalat ve İhracat LDT. ŞTİ Yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak hizmetlerden MÜŞTERİ'nin talep vermiş olduğu hizmet ve gönderi işlemleri sırasında hizmet fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak ve Tüketici sıfatını haiz Müşteriler için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri geçerli olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesini kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3. Sözleşme'nin Yürürlük Tarihi ve Süresi

3.1. İşbu Sözleşmenin süresi; MÜŞTERİ'nin Şehirler Arasi Kurye Merkezi'e ait sehirlerarasıkuryemerkezi.com web sitesi ya da Arat Express Kurye Lojistik Nakliye Sanayi Ticaret. İthalat ve İhracat LDT. ŞTİ  yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak mağaza veya her hangi bir noktada evrak, koli, paket ve satılan ürünler gönderi müteakip, talep edilen ürün/hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için Şehirler Arası Kurye Merkezi kayıtları esas alınacaktır.

3.2. Sözleşme süresi; MÜŞTERİ'nin istenilen ürünün kuryelerimizce adresinize teslim edilmesi kadardır. 

3.3. Sözleşme'nin, Şehirler Arası Kurye kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, Arat Express Kurye Lojistik Nakliye Sanayi Ticaret. İthalat ve İhracat LDT. ŞTİ tarafından MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4. Bildirimler

Şehirler Arası Kurye Merkezisadece sizlere, ürün teslimi sırasında kuryelerimiz ile daha hızlı iletişim kurabilmek açısından kayıtlı numaralarınıza bildirim atacaktır, arayacaktır veya ürün hakkında bilgi verecektir.

5. Ücret, Faturalama ve Ödeme

5.1. MÜŞTERİ'nin almış olduğu hizmetler için ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve varsa yasal olarak alınması gerekli diğer vergiler sonradan dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ'ye gösterildikten sonra onay vermesi halinde tahsilat gerçekleşir.

5.2. Alınan hizmete ilişkin ücretler, online sipariş işlemi sırasında belirtilecektir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmet ve ürünler karşılığında (hizmet/hizmetler), Şehirler Arası Kurye Merkezi hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, Şehirler Arası Kurye Merkezi web sitesinde MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu ödeme yollarından biri ile yapılır. 

5.3. Döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemelerde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ödeme tarihindeki Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır.

5.4. Bir hizmet satın alındığında, herhangi bir sebeple Şehirler Arası Kurye Merkezi sağladığı hizmetlerin bedelini MÜŞTERİ'den tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler), Şehirler Arası Kurye Merkezi ücreti tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabilecektir, MÜŞTERİ bunu bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Sözleşme'nin başlangıcı ya da yenilenmesi aşamasında MÜŞTERİ'nin ödemesini hiç ya da vadesinde yapmaması ya da yapılan ödemede sorun yaşanması/çalıntı kredi kartı ile ödeme yapılmış olması v.b. durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, diğer hukuki hakları saklı olmak MÜŞTERİ bu hususu kabul eder.

5.6. Şehirler Arası Kurye Merkezi ; önceden haber vermeksizin kurye fiyatları ve tarifeleri üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Şehirler Arası Kurye Merkezi ; MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ve siparişi onaylaması ile birlikte, satın alınan kurye ve belirli magaza veya buna bemzer satılan ürünler bedellerini MÜŞTERİ'nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme banka havalesi veya kapıda nakit seçeneğin hakkına sahip olacaktır. 

5.8 Ücretlerde ve vergilerde meydana gelen değişiklikler ya da bu vergilerde yapılan değişiklikler sonrası yeni vergilerin Şehirler Arası Kurye Merkezi yüklenmesi halinde bu yeni vergiler Müşteri'ye yansıtılır. 

6. Fesih

6.1. Sözleşme süresince; Taraflardan birinin işbu Sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan gönderi noktası satılan hizmeti (evrak, paket, zarf ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da MÜŞTERİ'nin Şehirler Arası Kurye Merkezi beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, diğer Taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. MÜŞTERİ; yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ, online ödeme sonrasında belirtilen adrese ürünün getirilişi esnasında fesih talebinde bulunamayacaktır ve ücret iadesi istemeyeceğini talep etmektedir.

7. Sorumluluklar

7.1. MÜŞTERİ aldığı Şehirler Arası Kurye Merkezi satılan ürünler veya hiizmetleri (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) dahilinde Şehirler Arası Kurye Merkezi tarafından iletilen bildirim ve uyarılara uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder. 

7.2. MÜŞTERİ, Şehirler Arası Kurye Merkezi satılan hizmetindışında herhangi bir yasal olmayan madde ve hizmet isteminde bulunamaz ve kuryelerimiz tarafından istenemez.

7.3. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde Sözleşmenin haklı nedenle feshedilebileceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. MÜŞTERİ aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle Şehirler Arası Kurye Merkezi ve 3.şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten Şehirler Arası Kurye Merkezi beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

7.5Emniyet veya yol kontrol tarafından gizli müşteri olarak gönderi verilen ürünler delil olarak gösterilmesi durumunda doğacak tüm sorunlardan Şehirler Arası Kurye Merkezi ve gizli müşteri sorumludur. Şehirler Arası Kurye Merkezi sorumlu tutulamaz.

7.6 Her ne olursa olsun MÜŞTERİ ile Şehirler Arası Kurye Merkezi arasında kurye hizmeti verdiğimiz zaman zarfında ulaşamaması durumunda yargıya taşınamaz, teslimat süreleri esneklik göstermektedir. 

8. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

Aşağıdaki aktivitelerin Şehirler Arası Kurye Merkezi kurye servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Şehirler Arası Kurye Merkezi içeriği denetleme sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu aktiviteleri gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kullanıcılara ait servisleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.1. Gerekli noktaların onaysız ürün kurye hizmeti istemek.

8.2. Uyuşturucu madde veya kötüye kullanımı tespit edilecek sağlık ürünleri istemek.

8.3 Şehirler Arası Kurye Merkezi den kurye talebinde bulunup, yanlış adres göstermek, alay edici ve hizmetimizi küçük düşürücü davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu olayların yaşanılması durumunda kabahatler kanununca hakkınızda işlem başlatılması için yargıya taşınacaktır.

8.4. Orjinal dışı çakma ve benzetme ürünlerini kuryelerimiz tarafından teslimini istemek kesinlikle yasaktır. Bu tür istemler sonucunda uygun görüldüğü takdirde emniyet müdürlüğüne bildirimi yapılacaktır.

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi